Powrót na górę


Polityka prywatności


Bankownia.pl (zwana dalej: „Bankownia“) wypełnia obowiązku nałożoneobowiązującymi przepisami polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, europejskich rozporządzeń o ochronie danych osobowych oraz wszystkich pozostałych przepisów z zakresu ochorny danych osobowych znajdujących zastosowanie. Niniejszą Polityką prywatności informujemy Państwa  o rodzaju, zakresiei celu gromadzenia i wykorzystania Państwa danych osobowych, które może zostać odwołane w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej https://bankownia.pl

Dane osobowe to wszystkie dane, które można zidentyfikować, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, zachowanie użytkownika.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych na mocy art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) jest:

advoCtrl Polska Marciniak Pienicka Wielgus Sp.k.

E. Radzikowskiego 7/2

31-315 Kraków

Tel: 536 324 204 lub 509 707 726

E-Mail: marciniak@advoctrl.com lub wielgus@advoctrl.com

Numer identyfikacji podatkowej: 9452275065

W razie pytań lub sugestii w zakresie ochrony danych możecie sie Państwo zwrócić do nas również drogą mailową na adres kontakt@bankownia.pl

II. Gromadzenie i wykorzystywanie danych

W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego podane przez Państwa dane (adres e-mail, w stosownych przypadkach nazwisko i numer telefonu) zostaną przez nas zapisane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Usuwamy dane powstałe w tym kontekście po tym, jak przechowywanie nie jest już konieczne, lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe obowiązki przechowywania.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 • korzystania naszej strony internetowej na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • realizacji dokonanego przez Państwa zamówienia;
 • wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie na nas nałożony (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • przesyłania informacji handlowej, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

Jeżeli Państwa dane osobowe uzyskaliśmy na podstawie zgody będą one przechowywane do czasu cofnięcia zgody, chyba że inny okres przechowywania wynikać będzie z przepisów szczególnych. W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu skutecznej realizacji Państwa zlecenia, a także po jego zrealizowaniu odpowiednio do upływu przedawnienia roszczeń wynikających z każdorazowej umowy. W odniesieniu do danych wynikających z dokonania wzajemnych rozliczeń i danych księgowych do upływu okresu przechowywania wynikającego z przepisów szczególnych (np. ustawy o rachunkowości).

Bez Państwa wyraźnej zgody, Bankownia nie udostępnia Państwa danych osobowych firmom czy osobom trzecim, które mogłyby wykorzystać je dla własnych celów. Wyjątek stanowią uprawnione organy Państwowe, działające w ramach obowiązujących przepisów prawa, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić Państwa dane.

W przypadku dokonania zamówienia towarów możemy natomiast przekazać Państwa niektóre dane innym usługodawcom, których zaangażowaliśmy do realizowania usług w naszym imieniu (np. z kurierami, którzy dostarczają zamówienia złożone przez Internet lub firmami, które w naszym imieniu realizują usługę montażu naszych mebli w Państwa domu, dostawcom usług IT). Usługodawcy ci, na mocy odpowiednich umów, zobowiązani są jednak do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych oraz w ściśle określonym przez nas celu. Zobowiązujemy ich również do stosownego zabezpieczenia Państwa danych i zachowania ich w tajemnicy.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

III. Dostęp do strony III. https://bankownia.pl i gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej oraz wykorzystanie plików cookies

Korzystając ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeśli nie rejestrują się Państwo lub w inny sposób lub w innym celu nie przekazujecie Państwo nam informacji, zbieramy jedynie dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer. Jeśli chcą Państwo obejrzeć naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne dowyświetlenia naszej strony internetowej oraz do zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną  jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO):

 • Adres IP
 • data i godzina złożenia zapytania
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Status dostępu/HTTP – kod statusu
 • Każdorazowa ilość przekazywanych danych
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • Przeglądarka
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Oprócz wyżej wymienionych danych, pliki cookie są przechowywane na Państwa komputerze podczas korzystania z naszej strony internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe, które są 2/6
przechowywane na dysku twardym w przeglądarce, z której Państwo korzystacie i przez którą pewne informacje przepływają do miejsca, które je ustawia (tutaj przez nas). Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przesyłać wirusów do komputera. Służą one do tego, aby oferta internetowa była ogólnie bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna.

Stosowanie plików cookie:

a) Niniejsza witryna wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i działanie wyjaśniono poniżej:

- Tymczasowe pliki cookie (patrz b)

- Trwałe pliki cookie (patrz c)

b) Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Dotyczy to w szczególności plików cookie sesji. Zapisują one tzw. identyfikator sesji, za pomocą którego można przypisać do wspólnej sesji różne żądania przeglądarki. Umożliwi to rozpoznanie komputera po powrocie na naszą stronę internetową. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

c) Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

d) Użytkownik może skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z własnymi życzeniami i, na przykład, odmówić akceptacji plików cookie innych firm lub wszystkich plików cookie. Należy pamiętać, że korzystanie z niektórych funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

Za pośrednictwem funkcji Pomoc większości przeglądarek internetowych możecie Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób powstrzymać akceptację plików Cookie przez Państwa urządzenie, w jaki sposób przeglądarka wskazywać będzie na otrzymanie nowego pliku Cookie, jak również, w jaki sposób możecie Państwo wyłączyć wszystkie otrzymywane Cookies. Podobne funkcje jak Flash Cookies, które używane są przez przeglądarkę Add-Ons, możecie Państwo wyłączyć lub usunąć przez zmianę ustawień w przeglądarce Add-Ons lub także za pośrednictwem producenta przeglądarki Add-Ons.

IV. Przysługujące Państwu uprawnienia

Macie Państwo w stosunku do nas następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych, które Państwa dotyczą:

 • Prawo do informacji,
 • Prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii
 • Prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • Prawo do przenoszenia danych.

Macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto macie Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z naszym przetwarzaniem Państwa danych osobowych, tj.

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

V. Sprzeciw wobec przetwarzania danych lub jego wycofanie

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, mogą Państwo ją w każdej chwili wycofać. Takie cofnięcie zgody na przetwarzanie danych ma wpływ na przetwarzanie Państwa danych osobowych po przekazaniu nam oświadczenia o cofnięciu zgody przez Państwa.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na rozważeniu interesów, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Ma to miejsce w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest konieczne w szczególności do wykonania umowy z Państwem, co jest opisane przez nas w poniższym opisie funkcji. Wnosząc taki sprzeciw, prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych w taki sposób, w jaki to uczyniliśmy. W przypadku Państwa uzasadnionego sprzeciwu, zbadamy sytuację i zatrzymamy lub dostosujemy przetwarzanie danych lub wskażemy Państwu ważne powody zasługujące na ochronę, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie danych.

W każdej chwili mogą Państwo oczywiście cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych do celów reklamowych i analizy danych. O sprzeciwie mogą nas Państwo poinformować przesyłając nam go na następujący adres mailowy: kontakt@bankownia.pl

VI. Wykorzystanie Facebook oraz LinkedIn

Na naszej stronie wykorzystywane są tzw. wtyczki socjalne („Plugins“) do portali Facebook i Google +. Usługi te dostarczane są przez firmę Facebook Inc. oraz Google Inc. („Usługodawcy“).

Na stronie wykorzystywane są również wtyczki portalu LinkedIn zintegrowane z LinkedIn Corporation,2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIN“). Wtyczki LinkedIn rozpoznają Państwo na stronie poprzez logo LinkedIn lub „Share-Button“ („Polecam“). W przypadku odwiedzenia strony zostanie nawiązanie przy użyciu wtyczki bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką, a serwerem LinkedIn. LinkedIn otrzymuje w ten sposób informację, że używając danego adresu IP odwiedzaliście Państwo stronę. Wskazujemy, że jako właściciel strony nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych oraz ich wykorzystywania przez LinkedIn

Portal Facebook prowadzony jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Przegląd wtyczek Facebooka i ich wizualizację znajdziecie Państwo tutaj:https://developers.facebook.com/docs/plugins

Jeśli przeglądacie Państwo naszą stronę, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki przesłana zostanie od każdorazowego usługodawcy bezpośrednio do Państwa przeglądarki i włączona na stronie. Poprzez włączenie wtyczki usługodawca otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka uruchomiła daną odsłonę naszej strony , także jeśli nie posiadacie Państwo profilu lub też nie jesteście w danym momencie zalogowani. Ta informacja (włącznie z Państwa adresem IP) zostaje przez przeglądarkę przesłana bezpośrednio do serwera każdego usługodawcy w USA i tam zapisana.

Jeśli jesteście Państwo w trakcie usługi zalogowani, usługodawcy mogą bezpośrednio przyporządkować Państwa wizytę na naszej stronie do Państwa profilu na Facebook. Informacji na 4/6
temat celu i zakresu gromadzenia oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez usługodawcę, jak również związanych z tym praw i możliwości ustawień w zakresie ochrony Państwa prywatności prosimy zasięgnąć bezpośrednio we wskazaniach dotyczących ochrony danych na stronach usługodawcy.

Ochrona danych portalu Facebook:http://www.facebook.com/policy.php

Ochrona danych portalu LinkedIn:http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv

Jeśli nie życzycie Państwo sobie, żeby dane zebrane za pośrednictwem naszej strony zostały każdorazowo bezpośrednio przyporządkowane do Państwa profilu na portalu Facebooklub LinkedIn, musicie Państwo przed wizytą na naszej stronie wylogować się z powyższych portali. Możecie również całkowicie uniemożliwić ładowanie wtyczki przy pomocy Add-Ons dla przeglądarki, np. przy użyciu Skript-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).

VII. Google Analytics

Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics oraz Google Retargeting und -marketing, Webanalysediensten der Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (Google).

Google Analytics wykorzystuje tzw. Cookies, pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze i umożliwiają analizę używania strony przez Państwa. Uzyskane przy pomocy Cookie informacje o korzystaniu przez Państwa z niniejszej strony przekazywane będą zasadniczo do serwera należącego do Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania opcji anonimizowania adresu IP na stronie, Państwa adres IP zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej i innych pństw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wypadkach wyjątkowych kompletny adres IP zostanie przekazany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie posiadacza strony Google wykorzysta uzyskane informacje w celu dokonania analizy Państwa korzystania ze strony, raportowania Państwa aktywności an stronie oraz dokonania zestawienia innych związanych z korzystaniem z przedmiotowej storny i usługami związanymi z korzystaniem z internetu. Przekazane w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę adresy IP nie zostaną połączone z innymi danymi gromadzonymi przez Google. Możecie Państwo uniemożłiwić zapisywanie plików Cookies przez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki internetowej, wskazujemy jednakże, że możecie Państwo utracić w takim przypadku możliwość korzystania w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji strony. Ponadto możecie Państwo zapobiec zapisywaniu wytworzonych przez Cookie i odnoszących się do korzystania ze strony danych (włącznie z adresem IP) i ich przekazywaniu do Google, jak również ich przetwarzaniu przez Google poprzez pobranie zamieszczonej w poniższym linku dostępnej wtyczki Browser-Plugin i jej zainstalowanie:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

W obliczu kontrowersji na temat użycia narzędzi do analiz tzw. Analysetools z kompletnymi adresami IP chcielibyśmy poinformować, że celem wyłączenia bezpośredniego odniesienia osobowego na niniejszej stronie, adresy IP będą dalej przetwarzane wyłącznie w ograniczonym zakresie, ponieważ wykorzystujemy Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizelp()“

VIII. Usuwanie Państwa danych

O ile Państwa dane dla wymienionych wcześniej celów nie będą w dalszym ciągu potrzebne, zostaną one usunięte. W przypadku konieczności ich przechowywania zgodnie z wymogami ustawowymi zostaną one zablokowane. Dane te nie będą w takim przypadku udostępnione do dalszego wykorzystania.

IX. Obowiązek udzielania informacji i sprostowania

Oczywiście mają Państwo prawo do otrzymania na wniosek, informacji na temat zgromadzonych w odniesieniu do Państwa osoby przez Bankownia danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania skorygowania nieprawidłowych danych, ich zablokowania, czy też usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt z kontakt@bankownia.pl lub pocztą na wskazany na wstępie adres.

X. Bezpieczeństwo

Bankownia posługuje się technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa, w celu ochrony udostępnionych przez Państwa danych przed przypadkową lub zamierzoną ich manipulacją, utratą, zniszczeniem bądź dostępem do nich osób nieuprawnionych. Powyższe środki bezpieczeństwa będą usprawniane odpowiednio do technologicznego postępu. Oprócz tego wszyscy pracownicy i przedstawiciele zobowiązani są do zachowania poufności.

XI. Zmiany polityki prywatności

Bankownia zachowuje sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Aktualna wersja Polityki prywatności dostępna jest zawsze do pobrania na stronie http://bankownia.pl/polityka-prywatnosci

Stan: maj 2024

Twoja Bankownia.pl